Bezpieczeństwo

1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez sklep prowadzony przez ekoDetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 84/86 W5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Oddział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498234, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-270-70-06 

Dane osobowe Klienta, m.in.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy zamówienia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury przetwarzane będą w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień. Jeżeli Klient wyraża na to zgodę, dane osobowe będą wykorzystywane również w celach marketingowych, w tym w celu przekazywania w formie newslettera aktualnych informacji o Sklepie, ofercie produktowej i promocjach.

2. Wgląd do danych osobowych

Powierzone dane Klient może zmienić z poziomu sekcji Twoje Konto, po zalogowaniu na stronie www.sklep.jackandjill.pl. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania bezpłatnego newslettera poprzez edycję ustawień w sekcji Twoje Konto, kontakt z obsługą Sklepu poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie. Likwidacji konta można dokonać przesyłając wiadomość drogą elektroniczną do Sklepu z adresu e-mail wskazanym przez Klienta podczas rejestracji.

3. Bezpieczeństwo

Sklep i jego obsługa stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych w tym szyfrowanie połączeń poprzez certyfikowany protokół SSL (ang. Secure Socket Layer).

4. Cookies

Jak każda inna strona internetowa, sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji na Stronie. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Klient może zablokować cookies, jednak istnieje wtedy  duże prawdopodobieństwo kłopotów w korzystaniu z zasobów Sklepu.

Nasza witryna używa plików cookies w celu prowadzenia statystyk odwiedzin a także działań marketingowych. Wykorzystywane są między innymi pliki cookies Google Analytics, DoubleClick, Google AdWords oraz Facebook w celu prowadzenia działań opartych o remarketing czyli prezentowanie użytkownikom reklam dostosowanych do ich zainteresowań.

Od chwili zapoznania się z niniejszym dokumentem, każda decyzja Klienta, w tym także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie plików „cookie”, traktowana jest jako wyraz świadomego aktu woli tj. jako wyrażenie zgody na przetwarzanie plików „cookie” w zakresie w jakim pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki internetowej.

5. Pytania

Pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres Sklepu: sklep@jackandjill.pl

6. Informacje końcowe

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zaleca się:

  • po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum, itp.) wylogować się ze strony www.jackandjill.pl. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji. Wylogowanie nastąpi po kliknięciu na link: "Wyloguj";

  • korzystając ze Sklepu z komputera publicznego (np. w kafejce internetowej) należy pamiętać, aby nie zapisywać danych na komputerze. Z takich zapisanych danych może skorzystać inna niepowołana osoba, która będzie używała tego komputera jako następna;

  • nie przekazywać danych (loginu, hasła) innym osobom.