Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

        Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

ekoDetal Sp. z o.o.

Ul. Boya Żeleńskiego 2/52,

00-621 Warszawa

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

 

Ja………………….……………niniejszym informuję o moimodstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………..……………………………………………

………………………………..……………………………………..………………………………………………………

………………………………..……………………………………..………………………………………………………

………………………………..……………………………………..………………………………………………………

Data odbioru zamówienia ………………………………………..………………………….……………………………………..……………………

Numer zamówienia………………………………………………………………………………..………………

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta